Nyhetsartikel:SPSF VU BESLUT AVSEENDE TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2021, utg 2020-12-17
(Kategori Tävling)
Postat av OLDSecretario
tisdag 12 januari 2021 - 09:19:47

SPSF VU BESLUT AVSEENDE
TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2021, utg
2020-12-17

1. Inga tävlingar (nationella tävlingar, landsdelstävlingar, kretstävlingar eller
föreningstävlingar) genomförs tills vidare. Detta gäller inte tävlingar för barn födda
2005 eller senare och inte rikstävlingar på hemmabana.

2. Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar
smittorisken om de:
a. Håller avstånd till varandra
b. Inte delar utrustning med varandra
c. När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
d. Undviker gemensamma utrymmen (omklädningsrum, uppehållsrum),
e. Reser till och från aktiviteten individuellt,
f. Utför aktiviteten i mindre grupper.

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och
träningsanläggningar ska följas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--ochtraningsanlaggningar/

4. Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens
verktyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-avevenemang/

5. Stomprogrammet för 2021 kommer att uppdateras successivt.

6. Beslutet gäller till 2021-06-30 om inte annat meddelas, men omprövas
fortlöpande.
Regeringen har aviserat om eventuella kompletterande beslut 15
januari, vilka kan påverka förbundets ställningstaganden.


Den här nyhetsartikeln är frånLunds Pistolklubb - Pistolskytte i Lund
( http://lundspk.se/news.php?extend.1184 )