Nyhetsartikel:Beslut från förbundet/kretsen kring tävlingsverksamheten
(Kategori Tävling)
Postat av OLDSecretario
söndag 30 maj 2021 - 22:52:14

Utskick från Malmöhus och Kristianstads Pistolskyttekretsar angående tävlingsverksamheten
Då Svenska Pistolskytteförbundet tog beslut den 28e maj om återupptagen tävlingsverksamhet från den 1a juni vänder sig nu styrelserna till kretsarnas föreningar i allmänhet och de föreningar som tagit på sig att arrangera tävlingar efter 1a juni i synnerhet med en förfrågan om hur föreningarna ställer sig till att återuppta kretstävlingsverksamheten.

Kretsstyrelsernas ambition är att vi ska kunna återgå till att arrangera kretstävlingar från och med den 15e juli då det är då alla de restriktioner som för närvarande begränsar oss släpps enligt den plan som ligger nu. Vår bedömning är att det efter den 15e juli, givet att smittoläget ej förvärras, ska kunna gå att arrangera tävlingar i princip som det har gjorts historiskt sett med servering och normalt avstånd i skjuthallar. Av den anledningen är det den 15e juli vi anser ska vara startdatumet för att återuppta kretstävlingarna. Vi anser även att detta datum ger arrangerande föreningar den tid som behövs för att planera ett genomförande av tävling på ett bra sätt. De riktlinjer från FHM som ligger kvar från den 15e juli ska följas vid arrangemang och bifogat detta mail finns det beslut som Svenska Pistolskytteförbundet tagit.
Det Malmöhus och Kristianstads Pistolskyttekrets skulle vilja veta är om de föreningar som ska arrangera tävlingar från den 15e juli och framåt ställer sig till att:

• Arrangera tävlingen enligt plan
• Eventuella förändringar man avser göra för att arrangera tävlingen enligt riktlinjerna • Eventuellt stöd de anser sig behöva för att kunna arrangera kretstävlingen
• Om man inte känner att man kan arrangera tävling

Det är Malmöhus och Kristianstads Pistolskyttekrets absoluta ambition att Webshooter ska kunna användas för anmälan och tävlingsgenomförande.

Mvh Styrelsen i Malmöhus Pistolskyttekrets och Kristianstads Pistolskyttekrets genom tävlingssekreterare Staffan Leksten.


Den här nyhetsartikeln är frånLunds Pistolklubb - Pistolskytte i Lund
( http://lundspk.se/news.php?extend.1199 )